BEISTELLSCHALEN 21
VERKAUFT / SOLD
 

B3859       12cm     25.-

verkauft / sold

B3858       10cm     19.-

verkauft / sold

Nr.B3494   10cm   18.-
verkauft / sold

Nr.B3508   18cm   33.-
verkauft / sold

B3833      10cm     15.-

verkauft / sold

B3826   14cm     15.-

verkauft / sold

B3846      10cm     25.-

verkauft / sold

B3696   30cm   35.-

verkauft / sold

B3687   22cm   29.-

verkauft / sold

B3840      12cm     12.-

verkauft / sold

B3850      13cm     19.-

verkauft / sold

B3855     12cm     25.-

verkauft / sold

B3849      13cm     25.-

verkauft / sold

B3857     10cm     19.-

verkauft / sold

B3815   12cm     29.-

verkauft / sold

B3839      10cm     13.-

verkauft / sold

B3819   12cm     25.-

verkauft / sold

B3847      14cm     25.-

verkauft / sold

B3851      10cm     17.-

verkauft / sold

B3852      9cm     17.-

verkauft / sold

B3838      11cm     13.-

verkauft / sold

B3836     12cm     19.-

verkauft / sold

B3837      14cm     13.-

verkauft / sold

B3831      13cm     14.-

verkauft / sold

B3830      15cm     15.-

verkauft / sold

B3832      11cm     15.-

verkauft / sold

B3835      9cm     25.-

verkauft / sold

B3820   24cm     29.-

verkauft / sold

B3806   8cm     17.-

verkauft / sold

B3844      17cm     29.-

verkauft / sold

B3842      10cm     1
3.-
verkauft / sold

B3841      12cm     29.-

verkauft / sold

B3813   16cm     65.-

verkauft / sold

B3814   19cm     45.-

verkauft / sold

B3817   11cm     29.-

verkauft / sold

B3818   12cm     25.-

verkauft / sold

B3823   11cm     17.-

verkauft / sold

B3824   15cm     18.-

verkauft / sold

B3825   13cm     19.-

verkauft / sold

B3827   7cm     10.-

verkauft / sold

B3828   7cm     7.-

verkauft / sold

B3754    16cm   29.-
verkauft / sold

B3761    17cm   19.-
verkauft / sold

B3750    14cm   25.-
verkauft / sold

B3768    11cm   12.-
verkauft / sold

B3786  13cm    65.-
verkauft / sold

B3804     13cm    17.-

verkauft / sold

B3803     10cm    16.-

verkauft / sold

B3758    12cm   29.-
verkauft / sold

B3784      14cm   29.-

verkauft / sold

B3802     12cm    35.-

verkauft / sold

B3772   13cm    12.-

verkauft / sold

B3798     14cm    33.-

verkauft / sold

B3773   10cm    10.-

verkauft / sold

Nr.B3652   15cm   29.-

verkauft / sold

B3799     12cm    25.-

verkauft / sold

B3788      9cm   49.-

verkauft / sold

B3785      13cm   29.-
verkauft / sold

B3782      12cm   29.-
verkauft / sold

B3800     13cm    29.-

verkauft / sold

B3781   17cm   59.-

verkauft / sold

B3791      13cm   27.-
verkauft / sold

B3793      12cm   25.-

verkauft / sold

B3789      10cm   49.-

verkauft / sold

B3771   9cm     10.-
verkauft / sold

B3779   14cm   45.-

verkauft / sold

B3775   9x12cm  85.-

verkauft / sold

B3792      12cm   29.-

verkauft / sold

B3770    11cm   12.-
verkauft / sold

B3763    13cm   14.-
verkauft / sold

B3717   15cm   14.-

verkauft / sold

B3730    14cm   14.-

verkauft / sold

B3764    9cm   15.-
verkauft / sold

B3665   20cm   130.-

verkauft / sold

B3767    13cm   14.-
verkauft / sold

B3744    10cm   19.-
verkauft / sold

B3733    13cm   12.-

verkauft / sold

B3762    11cm   15.-
verkauft / sold

B3765   11cm   12.-

verkauft / sold

B3766    9cm     12.-

verkauft / sold


B3735    20cm   85.-
verkauft / sold

B3736    12cm   75.-
verkauft / sold

B3737    13cm   75.-
verkauft / sold

B3738    13cm   75.-
verkauft / sold


B3739    8cm   24.-
verkauft / sold

B3740    10cm   39.-
verkauft / sold

B3741    9cm   25.-
verkauft / sold

B3743    10cm   25.-
verkauft / sold

B3751    10cm   29.-
verkauft / sold

B3748    9cm   33.-
verkauft / sold

B3749    10cm   33.-
verkauft / sold

B3745    11cm   35.-
verkauft / sold

B3752    12cm   29.-
verkauft / sold

B3753    14cm   27.-
verkauft / sold

B3755    18cm   110.-
verkauft / sold

B3756    15cm   45.-
verkauft / sold


B3726    11cm   18.-

verkauft / sold

B3725    13cm   18.-

 verkauft / sold

B3708    15cm   29.-

verkauft / sold

B3759    13cm   29.-
verkauft / sold


B3711    12cm   19.-
verkauft / sold

B3713    13cm   18.-
verkauft / sold

B3700   12cm   17.-
verkauft / sold
 
B3732    17cm   12.-

verkauft / sold


B3722    16cm   29.-
verkauft / sold

B3723    14cm   19.-
verkauft / sold

B3714    14cm   18.-
verkauft / sold

B3695   16cm   19.-
verkauft / sold


B3727    11cm   14.-
verkauft / sold

B3728    13cm   14.-
verkauft / sold

B3729    15cm   14.-
verkauft / sold

B3724    13cm   19.-
verkauft / sold


B3706    13cm   33.-
verkauft / sold

B3716    15cm   16.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
Nr.B3536   24cm   99.-
verkauft / sold

B3731    15cm   12.-
verkauft / sold


B3689
14x22x12cm      75.-
verkauft / sold

B3685   16cm   18.-
verkauft / sold

B3691   13cm   18.-
verkauft / sold

B3707    13cm   25.-
verkauft / sold

B3704    34cm   95.-
verkauft / sold


B3705    12cm   29.-
verkauft / sold

B3709    14cm   19.-
verkauft / sold

B3721    8cm   10.-
verkauft / sold


B3720    11cm   12.-
verkauft / sold

B3715    18cm   17.-
verkauft / sold

B3712    15cm   18.-
verkauft / sold

B3710    17cm   19.-
verkauft / sold


B3698   13cm   12.-
verkauft / sold

B3693   15cm   17.-
verkauft / sold

B3718    10cm   12.-
verkauft / sold

B3719    17cm   12.-
verkauft / sold


B3702    12cm      45.-
verkauft / sold

B3684   15cm   22.-
verkauft / sold

B3703    11cm      22.-
verkauft / sold

B3681   14cm   22.-
verkauft / sold


B3688   15cm   25.-
verkauft / sold

Nr.B3542   19cm   45.-
verkauft / sold

B3690   18cm   19.-
verkauft / sold

B3701   13cm   19.-
verkauft / sold


B3699   13cm   14.-
verkauft / sold

B3697   22cm   25.-
verkauft / sold

B3694   15cm   17.-
verkauft / sold

B3692   14cm   12.-
verkauft / sold


Nr.B3570   14cm   40.-
verkauft / sold


B3686   9cm   25.-
verkauft / sold

B3682   14cm   22.-
verkauft / sold


B3683   10cm   18.-
verkauft / sold

B3679   13cm   17.-
verkauft / sold

B3680   18cm   19.-
verkauft / sold


B3678
 22x11x15cm   150.-
verkauft / sold

Nr.B3650   10cm   50.-

reserviert / on hold
 


B3667   12cm   45.-
verkauft / sold


B3668    16cm   75.-
verkauft / sold

B3669     23cm   49.-
verkauft / sold

B3670   13cm   29.-
verkauft / sold


B3666   30cm   39.-
verkauft / sold

B3664   13cm     25.-
verkauft / sold

B3663     11cm    33.-
verkauft / sold

B3671   14cm   65.-
verkauft / sold


B3676     11cm   19.-
verkauft / sold

B3677     12cm   22.-
verkauft / sold

B3675     14cm    14.-
verkauft / sold

Nr.B3509   12cm   15.-
verkauft / sold


Nr.B3560   11cm   21.-
verkauft / sold

B3672     11cm   16.-
verkauft / sold


B3673     8cm    25.-
verkauft / sold

B3674     11cm   16.-
verkauft / sold

Nr.B3649   14cm   15.-
verkauft / sold


Nr.B3662   16cm   29.-
verkauft / sold
 
frostfestes RAKU
B3582    9cm    20.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
B3575    10cm    25.-

verkauft / sold


frostfestes RAKU
Nr.B3661   14cm   19.-

verkauft / sold

Nr.B3653   11cm   45.-

verkauft / sold

B3646   15cm     16.-
verkauft / sold

B3632    14cm    14.-
verkauft / sold

Nr.B3654   15cm   14.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
Nr.B3655   10cm   29.-
verkauft / sold


frostfestes RAKU
Nr.B3656   10cm   27.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
Nr.B3657   15cm   19.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
Nr.B3659   12cm   14.-
verkauft / sold

Nr.B3651   15cm   18.-
verkauft / sold

Nr.B3606   15cm   29.-
verkauft / sold

B3642   13cm     24.-
verkauft / sold


B3641   12cm     22.-
verkauft / sold

B3648   17cm     15.-
verkauft / sold

B3647   17cm     14.-
verkauft / sold

B3645   17cm     29.-
verkauft / sold

B3644   18cm     65.-
verkauft / sold


Nr.B3454   11cm   25.-
verkauft / sold

B3625  15x18cm    35.-
verkauft / sold

B3640    14cm     19.-
verkauft / sold


B3621    14cm    27.-
verkauft / sold


frostfestes RAKU
B3600    10cm    20.-
verkauft / sold

B3639    11cm    50.-
verkauft / sold

B3643   9cm     12.-
verkauft / sold


B3635    12cm    10.-
verkauft / sold

B3636    14cm    10.-
verkauft / sold

B3638   18cm    18.-

verkauft / sold

Porzellan/China
Nr.B3443   10cm   25.-

verkauft / sol


B3633    11cm    18.-
verkauft / sold

B3634    12cm    19.-
verkauft / sold

B3616    10cm    45.-
verkauft / sold

B3614    27cm    45.-
verkauft / sold


frostfestes RAKU
B3598    7cm    20.-
verkauft / sold

B3629  14cm    15.-
verkauft / sold

B3630    14cm    18.-

verkauft / sold


B3631    14cm    16.-

verkauft / sold
 


frostfestes RAKU
B3584    9cm    20.-
verkauft / sold


frostfestes RAKU
B3597    10cm    20.-

verkauft / sold

frostfestes RAKU
B3599    10cm    20.-

verkauft / sold

frostfestes RAKU
B3583    9cm    20.-
verkauft / sold


B3626  11cm    15.-
verkauft / sold

B3627  11cm    17.-
verkauft / sold

B3628  9cm    10.-
verkauft / sold

B3618    10cm    12.-
verkauft / sold

B3622    18cm    65.-
verkauft / sold

B3623    18cm    17.-
verkauft / sold


B3624    9x12cm    25.-
verkauft / sold

Nr.B3602   14cm   30.-
verkauft / sold

Nr.B3547   11cm   25.-
verkauft / sold

Nr.B3569   11cm   25.-

verkauft / sold

Nr.B3587   12cm   29.-
verkauft / sold

Nr.B3605   12cm   15.-
verkauft / sold

B3617    10cm    15.-

verkauft / sold

B3620    10cm    29.-
verkauft / sold

B3619    10cm    22.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
B3580    7cm    15.-
verkauft / sold


B3607  17x15cm  60.-
verkauft / sold

B3608    14cm   35.-
verkauft / sold


B3615   20x24cm    60.-

verkauft / sold

B3611    15cm    27.-

verkauft / sold


frostfestes RAKU
B3596    9cm    20.-
verkauft / sold

Nr.B3603   19cm   60.-
verkauft / sold

Nr.B3604   19cm   80.-
verkauft / sold

B3609   13cm    25.-
verkauft / sold

Nr.B3593   10cm   17.-
verkauft / sold

Nr.B3588   13cm   15.-

verkauft / sold


frostfestes RAKU
B3601    14cm    30.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
B3581    10cm    20.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
B3594    15x12x4cm      60.-

verkauft / sold


frostfestes RAKU
B3595    11cm    30.-
verkauft / sold


Nr.B3407   9cm   28.-

verkauft / sold

Nr.B3531   10cm   25.-
verkauft / sold

Nr.B3589   17cm   55.-
verkauft / sold

Nr.B3590   16cm   25.-
verkauft / sold


Nr.B3591   9cm   18.-
verkauft / sold

Nr.B3592   9cm   70.-
verkauft / sold

B3585     18x13x10cm       55.-
verkauft / sold


frostfestes RAKU
B3575    13x10x5cm      45.-

verkauft / sold

frostfestes RAKU
B3577    7cm    20.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
B3586   17x15x5,5cm    50.-

verkauft / sold


Nr.B3567   11cm   55.-
verkauft / sold

Nr.B3568   15cm   35.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
.B3576    10cm    20.-

verkauft / sold

frostfestes RAKU
B3578    13cm    50.-
verkauft / sold

Nr.B3572   36cm   50.-
verkauft / sold


Nr.B3573   19cm   40.-
verkauft / sold

Nr.B3574   13cm   55.-
verkauft / sold

Nr.B3571   32cm   45.-
verkauft / sold


Nr.B3551   14cm   59.-
verkauft / sold

Nr.B3532   9cm   19.-
verkauft / sold

Nr.B3565   10cm   75.-
verkauft / sold

Nr.B3566   9cm   17.-
verkauft / sold

Nr.B3563   16cm   19.-
verkauft / sold


Nr.B3548   11cm   15.-

verkauft / sold

Nr.B3510   12cm   15.-
verkauft / sold

Nr.B3559   16cm   25.-
verkauft / sold


Nr.B3525   16cm   12.-

verkauft / sold


frostfestes RAKU
Nr.B3539   15cm   69.-
verkauft / sold

Nr.B3534   16cm   59.-

verkauft / sold

Nr.B3504   14cm   19.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
Nr.B3538   17cm   25.-
verkauft / sold


frostfestes RAKU
Nr.B3554   12cm   27.-
verkauft / sold

Nr.B3562   16cm   35.-
verkauft / sold

Nr.B3544   13cm   49.-

verkauft / sold


frostfestes RAKU
Nr.B3555   10cm   79.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
Nr.B3556   16cm   55.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
Nr.B3557   11cm   59.-
verkauft / sold

Nr.B3506   14cm   18.-
verkauft / sold

Nr.B3561   10cm   17.-
verkauft / sold

Nr.B3558   12cm   79.-
verkauft / sold


Nr.B3545   12cm   29.-
verkauft / sold


Nr.B3546   11cm   29.-
verkauft / sold

Nr.B3549   11cm   59.-
verkauft / sold


Nr.B3550   10cm   65.-
verkauft / sold

Nr.B3552   16cm   69.-
verkauft / sold

Nr.B3553   10cm   59.-
verkauft / sold

Nr.B3541   13cm   39.-
verkauft / sold

Nr.B3535   17cm   55.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
Nr.B3537   10cm   29.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
Nr.B3540   12cm   35.-
verkauft / sold

Nr.B3543   23cm   49.-
verkauft / sold


Nr.B3528   12cm   25.-
verkauft / sold

Nr.B3529     8cm   23.-
verkauft / sold


Nr.B3470   10cm   25.-

verkauft / sold

Nr.B3533   12cm   27.-
verkauft / sold


Nr.B3530   12cm   45.-
verkauft / sold

Nr.B3523   12cm   15.-

verkauft / sold

Nr.B3492   12cm   18.-
verkauft / sold

Nr.B3524   12cm   10.-
verkauft / sold

Nr.B3515   10cm   15.-
verkauft / sold

Nr.B3519   9cm   12.-

verkauft / sold


Nr.B3473   7/13cm   24.-
verkauft / sold

Nr.B3488   10cm   15.-
verkauft / sold

Porzellan/China
Nr.B3445   10cm   21.-
verkauft / sold


Nr.B3526   9cm   33.-
verkauft / sold

Nr.B3527   14cm   14.-
verkauft / sold

Nr.B3502   15cm   16.-
verkauft / sold

Nr.B3505   14cm   21.-
verkauft / sold

Nr.B3512   11cm   15.-
verkauft / sold


Nr.B3513   7cm   10.-
verkauft / sold

Nr.B3520   9cm   13.-
verkauft / sold verkauft / sold

Nr.B3521   12cm   14.-
verkauft / sold


Nr.B3522   12cm   15.-
verkauft / sold

Nr.B3514   12cm   15.-
verkauft / sold

Nr.B3516   10cm   12.-
verkauft / sold


Nr.B3517   12cm   15.-
verkauft / sold

Nr.B3518   12cm   13.-
verkauft / sold

Nr.B3511   14cm   14.-
verkauft / sold

Nr.B3487   10cm   16.-
verkauft / sold

Nr.B3507   11cm   14.-
verkauft / sold


Nr.B3503   11cm   19.-
verkauft / sold

Nr.B3456   9cm   16.-
verkauft / sold

Nr.B3496   18cm   24.-
verkauft / sold

Nr.B3499   12cm   12.-
verkauft / sold

Nr.B3477   13cm   22.-

verkauft / sold

Nr.B3486   10cm   14.-
verkauft / sold

Nr.B3497   14cm   18.-
verkauft / sold

Nr.B3498   14cm   14.-
verkauft / sold


Nr.B3500   11cm   15.-
verkauft / sold

Nr.B3501   17cm   25.-
verkauft / sold

Nr.B3495   11cm   15.-
verkauft / sold


Nr.B3490   15cm   37.-
verkauft / sold

Nr.B3491   19cm   59.-
verkauft / sold

Nr.B3493   12cm   25.-
verkauft / sold


Nr.B3489   11cm   18.-
verkauft / sold

Nr.B3484   9cm   19.-

verkauft / sold


Nr.B3475   12cm   17.-
verkauft / sold

Nr.B3485   10cm   16.-
verkauft / sold


Nr.B3480   7cm   19.-
verkauft / sold

Nr.B3471   8cm   15.-
verkauft / sold

Nr.B3482   10cm   21.-
verkauft / sold

Nr.B3481   8cm   16.-
verkauft / sold


Nr.B3472   10cm   18.-
verkauft / sold


frostfestes RAKU
Nr.B3286   11cm   29.-

verkauft / sold

Nr.B3479   13cm   25.-
verkauft / sold

Nr.B3476   12cm   15.-
verkauft / sold


Porzellan/China
Nr.B3444   10cm   22.-
verkauft / sold

Porzellan/China
Nr.B3469   5cm   5.-
verkauft / sold

Nr.B3405   11cm   18.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
Nr.B3276   14cm   27.-
verkauft / sold

Nr.B3406   13cm   17.-
verkauft / sold


frostfestes RAKU
Nr.B3188   9cm   24.-

verkauft / sold

Nr.B3389   10cm   18.-

verkauft / sold

Nr.B3411  10cm  18.-
verkauft / sold


Porzellan/China
Nr.B3442   10cm   25.-
verkauft / sold

Porzellan/China
Nr.B3465   7cm   14.-
verkauft / sold

Nr.B3461   13cm   14.-
verkauft / sold

Nr.B3464   12cm   16.-
verkauft / sold

Nr.B3459   15cm   19.-
verkauft / sold


Nr.B3415   14cm   29.-
verkauft / sold

Nr.B3463   11cm   17.-
verkauft / sold

Nr.B3423   11cm   21.-

verkauft / sold

Nr.B3440   10cm   12.-
verkauft / sold

 


Nr.B3425   12cm   17.-
verkauft / sold


Nr.B3429   12cm   14.-

verkauft / sold


Nr.B3458   12cm   14.-
verkauft / sold

Nr.B3437   15cm   29.-
verkauft / sold

 


Nr.B3453   15cm   27.-
verkauft / sold

 


Nr.B3460   11cm   17.-
verkauft / sold

Nr.B3403   11cm   25.-
verkauft / sold

Nr.B3448   9cm   17.-
verkauft / sold


Porzellan/China
Nr.B3446   12cm   21.-
verkauft / sold
 
Nr.B3455   14cm   18.-
verkauft / sold

Nr.B3457   11cm   15.-
verkauft / sold

Nr.B3447   11cm   15.-
verkauft / sold


Nr.B3449   9cm   14.-
verkauft / sold

Nr.B3450   11cm   24.-
verkauft / sold

Nr.B3451   12cm   18.-
verkauft / sold

Nr.B3452   13cm   24.-
verkauft / sold

Nr.B3416   14cm   29.-
verkauft / sold

Nr.B3439   12cm   13.-
verkauft / sold


Nr.B3420   12cm   17.-
verkauft / sold

Nr.B3404   12cm   24.-
verkauft / sold


Nr.B3382   11cm   19.-
verkauft / sold

Nr.B3438   15cm   18.-
verkauft / sold


Nr.B3441   17cm   12.-

verkauft / sold

Nr.B3413   15cm   65.-
verkauft / sold


Nr.B3414   13cm   27.-
verkauft / sold

Nr.B3417   10cm   25.-
verkauft / sold

Nr.B3391   18cm   21.-
verkauft / sold

Nr.B3418   11cm   22.-
verkauft / sold

Nr.B3421   11cm   18.-
verkauft / sold

Nr.B3422   11cm   17.-
verkauft / sold


Nr.B3424   10cm   13.-
verkauft / sold

Nr.B3426   15cm   21.-
verkauft / sold

Nr.B3427   11cm   16.-
verkauft / sold

Nr.B3428   10cm   12.-
verkauft / sold

Nr.B3430   9cm   15.-
verkauft / sold

Nr.B3385   11cm   19.-
verkauft / sold

Nr.B3380   20cm   35.-
verkauft / sold

Nr.B3381   16cm   29.-
verkauft / sold

Nr.B3387   16cm   25.-
verkauft / sold


Nr.B3388   6cm   15.-
verkauft / sold

Nr.B3386   13cm   25.-
verkauft / sold

Nr.B3379   19cm   27.-
verkauft / sold

Nr.B3378   14cm   16.-
verkauft / sold

Nr.B3384   13cm   22.-
verkauft / sold

Nr.B3408   10cm   8.-
verkauft / sold

Nr.B3409   10cm   25.-
verkauft / sold

Nr.B3399   10cm   18.-
verkauft / sold

Nr.B3401   14cm   22.-
verkauft / sold

Nr.B3402   13cm   22.-
verkauft / sold

Nr.B3393   12cm   14.-
verkauft / sold


Nr.B3394   11cm   19.-
verkauft / sold

Nr.B3395   19cm   29.-
verkauft / sold


Nr.B3396   11cm   18.-
verkauft / sold

Nr.B3397   16cm   23.-
verkauft / sold

Nr.B3390   11cm   22.-
verkauft / sold


Nr.B3398   10cm   17.-
verkauft / sold


Nr.B3377   13cm   17.-
verkauft / sold

Nr.B3360   14cm   39.-
verkauft / sold

Nr.B3342   11cm   15.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
Nr.B3373   15cm   39.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
Nr.B3366   15cm   39.-
verkauft / sold


frostfestes RAKU
Nr.B3288   16cm   39.-

verkauft / sold

frostfestes RAKU
Nr.B3374   11cm   23.-
verkauft / sold


frostfestes RAKU
Nr.B3375   10cm   19.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
Nr.B3376   11cm   15.-
verkauft / sold

Nr.B3161   12cm   22.-
verkauft / sold

Nr.B3368   12cm   19.-
verkauft / sold


frostfestes RAKU
Nr.B3364   10cm   35.-
verkauft / sold


frostfestes RAKU
Nr.B3372   15cm   35.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
Nr.B3371   13cm   29.-

verkauft / sold

frostfestes RAKU
Nr.B3363   20cm   59.-
verkauft / sold


frostfestes RAKU
Nr.B3365   8cm   45.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
Nr.B3370   15cm   69.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
Nr.B3369   9cm   23.-
verkauft / sold

frostfestes RAKU
Nr.B3311   12cm   22.-
verkauft / sold

Nr.B3333   11cm   33.-
 verkauft / sold

Nr.B3348   10cm   17.-
verkauft / sold

Nr.B3357   15cm   16.-
verkauft / sold


Nr.B3354   11cm   33.-
verkauft / sold


Nr.B3349   16cm   45.-
verkauft / sold

Nr.B3345   15cm   22.-
verkauft / sold

Nr.B3351   12cm   21.-
verkauft / sold

Nr.B3352   13cm   22.-
verkauft / sold

Nr.B3356   14cm   18.-
verkauft / sold

Nr.B3359   28cm   23.-
verkauft / sold

Nr.B3353   8cm   15.-
verkauft / sold


Nr.B3332   16cm   49.-
verkauft / sold

Nr.B3335   14cm   55.-
verkauft / sold

Nr.B3323   13cm   35.-
verkauft / sold


Nr.B3320   8cm   22.-
verkauft / sold

Nr.B3155   12cm   14.-

verkauft / sold

Nr.B3158   8cm   13.-

verkauft / sold

Nr.B2941   16cm   14.-

verkauft / sold

Nr.B3346   16cm   55.-
 verkauft / sold


Nr.B3347   8cm   15.-
verkauft / sold

Nr.B3350   12cm   22.-
verkauft / sold

Nr.B3344   16cm   17.-
verkauft /  sold


Nr.B3334   10cm   22.-
verkauft /  soldNr.B3337   14cm   17.-
verkauft /  sold


Nr.B3338   13cm   16.-
verkauft /  sold

Nr.B3339   15cm   15.-
verkauft /  sold

Nr.B3340   11cm   14.-
verkauft /  sold

Nr.B3341   15cm   23.-
verkauft /  sold

Nr.B3343   11cm   14.-
verkauft /  sold

Nr.B3329   13cm   12.-

verkauft /  sold

Nr.B3154   14cm   13.-
 verkauft /  sold


Nr.B3322   11cm   18.-
verkauft /  soldNr.B3321   10cm   21.-
verkauft /  sold


Nr.B3324   10cm   25.-
verkauft /  sold

Nr.B3326   13cm   22.-
verkauft /  sold


Nr.B3327   10cm   16.-
verkauft /  sold

Nr.B3330   11cm   15.-
verkauft /  sold


Nr.B3331   8cm   12.-
verkauft /  sold


Nr.B3319   10cm   69.-
verkauft /  sold


Nr.B3317   14cm   65.-
verkauft /  sold

frostfestes RAKU
Nr.B3180   11cm   22.-

verkauft / sold


frostfestes RAKU
Nr.B3310   10cm   21.-
verkauft / sold


frostfestes RAKU
Nr.B3315   13cm   24.-
verkauft /  sold

Nr.B3362   12cm   17.-

verkauft / sold


Nr.B3358   17cm   18.-
verkauft / sold


Nr.B3361   16cm   18.-

verkauft / soldNr.B3336   12cm   24.-
verkauft / sold

Nr.B3318   8cm   23.-
verkauft / sold

Nr.B3367   19cm   14.-
verkauft / sold

Nr.B3412   13cm   21.-

verkauft / sold


Nr.B3410   11cm   21.-
verkauft / sold

Nr.B3392   14cm   17.-
verkauft / sold


Nr.B3355   14cm   21.-
verkauft / sold

Nr.B3466   5cm   6.-
verkauft / sold

Nr.B3467   6cm   8.-
verkauft / sold

Porzellan/China
Nr.B3468   5cm   5.-
verkauft / sold


Nr.B3419   12cm   18.-
verkauft / sold


Nr.B3328   9cm   13.-

verkauft / sold

Nr.B3462   11cm   12.-
verkauft / sold

Nr.B3325   11cm   18.-
verkauft / sold


Nr.B3383   12cm   25.-
verkauft / sold

Nr.B3474   12cm   16.-
verkauft / sold

Nr.B3478   12cm   19.-
verkauft / sold

Nr.B3483   18cm   24.-
verkauft / sold

d
     
 
     Startseite             Kontakt