BEISTELLSCHALEN 15

Nr.B2330   10cm   14.-

verkauft / sold


Nr.B2312   9cm   17.-

verkauft / sold

Nr.B2046   9cm   21.-
verkauft / sold


Nr.B2298   7cm   10.-

verkauft / sold

Nr.B2197   10cm   14.-
verkauft / sold

Nr.B2305   9cm   14.-

 verkauft / sold

Nr.B2310   8cm   12.-

verkauft / sold


Nr.B2290   8cm   13.-

verkauft / sold

Nr.B2327   9cm   16.-

verkauft / sold

Nr.B2328   10cm   16.-

verkauft / sold

Nr.B2325   12cm   15.-

verkauft / sold

Nr.B2326   10cm   14.-

verkauft / sold

Nr.B2314   12cm   18.-

verkauft / sold

Nr.B2324   9cm   17.-

verkauft / sold

Nr.B2322   10cm   17.-

verkauft / sold


Nr.B2319   11cm   21.-

verkauft / sold

Nr.B2320   14cm   17.-

verkauft / sold

Nr.B2317   13cm   23.-

verkauft / sold

Nr.B2318   12cm   22.-

verkauft / sold


Nr.B2315   11cm   22.-

verkauft / sold

Nr.B2311   11cm   21.-

verkauft / sold


Nr.B2313    9cm    17.-

verkauft / sold

Nr.B2309   10cm   12.-

verkauft / sold

Nr.B2207   7cm   13.-

verkauft / sold

Nr.B2304   10cm   8.-

verkauft / sold

Nr.B2115   12cm   15.-

verkauft / sold


Nr.B2305   9cm   14.-

verkauft / sold

Nr.B2307   13cm   14.-

verkauft / sold

Nr.B2306   7cm   13.-

verkauft / sold


Nr.B2286   8cm   15.-

verkauft / sold

Nr.B2120   10cm   17.-

verkauft / sold


Nr.B2175   9cm   16.-
verkauft / sold

Nr.B2302   8cm   12.-

verkauft / sold

Nr.B2303   9cm   17.-

verkauft / sold

Nr.B2299   12cm   12.-

verkauft / sold


Nr.B2300   10cm   26.-

verkauft / sold

Nr.B2301   9cm   18.-

verkauft / sold

Nr.B2297   11cm   14.-

verkauft / sold


Nr.B1813   6cm   10.-

verkauft / sold

Nr.B2153   8cm   17.-
verkauft / sold

Nr.B2288   7cm   12.-

verkauft / sold

Nr.B2291   16cm   17.-

verkauft / sold


Nr.B2289   10cm   29.-

verkauft / sold


Nr.B2117   11cm   16.-

verkauft / sold


Nr.B2287   7cm   14.-

verkauft / sold

Nr.B2285     12cm     16.-
verkauft / sold

Nr.B2073   8cm   13.-

verkauft / sold


RAKU-frostfest
Nr.B2024   6cm   10.-
verkauft / sold


Nr.B2284     7cm     12.-

verkauft / sold

Nr.B2235   7cm   8.-

verkauft / sold

Nr.B2265     4cm     5.-

verkauft / sold

RAKU-frostfest
Nr.B1975   8cm   14.-

verkauft / sold

Nr.B2273     10cm     18.-
verkauft / sold

Nr.B2233   15cm     37.- 
verkauft / sold

Nr.B2151   9cm   14.-
verkauft / sold


Nr.B2256   11cm   8.-

verkauft / sold

Nr.B2259   13cm   14.-

verkauft / sold

Nr.B2262   10cm   10.-

verkauft / sold

Nr.B2105   8cm   18.-

verkauft / sold


Nr.B2099   8cm   19.-

verkauft / sold

Nr.B1979   7cm   15.-

verkauft / sold


RAKU-frostfest
Nr.B2008   7cm   12.-

verkauft / sold

Nr.B1970   6cm   12.-

verkauft / sold

Nr.B2121   7cm   14.-

verkauft / sold

Nr.B2125   7cm   13.-

verkauft / sold


Nr.B2139   7cm   13.-

verkauft / sold

Nr.B2230   8cm   13.-

verkauft / sold

Nr.B2237   12cm   16.-

verkauft / sold

Nr.B2245   7cm   8.-

verkauft / sold


Nr.B2269     8cm     21.-

verkauft / sold

Nr.B2272     9cm     23.-
verkauft / sold


Nr.B2279     9cm     21.-

verkauft / sold

Nr.B2280     9cm     17.-
verkauft / sold

Nr.B2281     8cm     18.-
verkauft / sold


Nr.B2270     9cm     16.-

verkauft / sold

Nr.B2271     13cm     26.-
verkauft / sold


Nr.B2276     8cm     26.-

verkauft / sold

Nr.B2277     10cm     17.-
verkauft / sold

Nr.B2278     9cm     17.-

verkauft / sold

Nr.B2274     10cm     33.-
verkauft / sold

Nr.B2260   10cm   4.-

verkauft / sold

Nr.B2266     11cm     8.-

verkauft / sold


Nr.B2267    7cm      7.-

verkauft / sold

Nr.B2251   14x5cm   25.-

verkauft / sold

Nr.B2261   8cm   6.-

verkauft / sold

Nr.B2250   10cm   16.-
verkauft / sold

Nr.B2264   12cm   12.-

verkauft / sold


Nr.B2263   9cm   12.-

verkauft /sold

Nr.B2257   10cm   14.-

verkauft / sold

Nr.B2258   10cm   13.-

verkauft / sold


Nr.B2145   8cm   33.-

verkauft / sold

Nr.B2168   9cm   12.-
verkauft / sold

Nr.B2247   10cm   13.-

verkauft /sold

Nr.B2244   8cm   10.-

verkauft /sold

Nr.B2242   10cm   14.-

verkauft /sold


Nr.B2253   11cm   14.-

verkauft /sold

Nr.B2252   12cm   12.-

verkauft / sold

Nr.B2203   6cm   7.-
verkauft / sold

Nr.B2249   11cm   14.-
verkauft / sold


Nr.B2246   9cm   16.-

verkauft / sold

Nr.B2241   9cm   13.-

verkauft / sold


Nr.B2243   9cm   13.-
verkauft / sold

Nr.B2183   11cm   16.-

verkauft / sold


Nr.B2238   9cm   14.-

verkauft / sold

Nr.B2186         11cm.
verkauft / sold

Nr.B2219         12cm

verkauft / sold

Nr.B2193         10cm
verkauft / sold


Nr.B2144           9 cm
verkauft / sold


Nr.B2161          11cm
verkauft / sold

Nr.B2209           7cm
verkauft / sold


Nr.B2128          12cm

verkauft / sold

Nr.B2106          10cm

verkauft / sold

Nr.B2075           8cm
verkauft / sold

Nr.B1978           9cm

verkauft / sold

Nr.B2119          11cm

verkauft / sold

Nr.B2130          8cm

verkauft / sold

Nr.B2137          7cm

verkauft / sold

Nr.B1885          10cm

verkauft / sold

Nr.B2214          9cm

verkauft / sold

Nr.B2211           9cm
verkauft / sold


Nr.B2177           9cm
 verkauft / sold

Nr.B2166           8cm
verkauft / sold


Nr.B2184            9cm
verkauft / sold

Nr.B2192            9cm
verkauft / sold

Nr.B2165           9cm
verkauft / sold


Nr.B2188            8cm
 verkauft / sold

Nr.B2210           7cm
verkauft / sold

Nr.B2204   8cm   13.-
verkauft / sold

Nr.B2229          10cm

verkauft / sold

Nr.B2232   10cm 

verkauft / sold


Nr.B2231   8cm

verkauft / sold

Nr.B2182   13cm   17.-
verkauft / sold

Nr.B2236           8cm

verkauft / sold

Nr.B2196          14cm
 verkauft / sold

Nr.B2234   9cm   5.-

verkauft / sold


Nr.B2216   11cm   13.-

verkauft / sold

Nr.B2226   10cm   17.-

verkauft / sold

Nr.B2227   10cm   16.-

verkauft / sold


Nr.B2228   10cm   17.-

verkauft / sold


Nr.B2223   10cm   19.-

verkauft / sold

Nr.B2224   10cm   19.-

verkauft / sold

Nr.B2225   10cm   17.-

verkauft / sold

Nr.B2215   11cm   12.-

verkauft / sold


Nr.B2220   9cm   17.-

verkauft / sold
 


Nr.B2221   9cm   17.-

verkauft / sold

Nr.B2222   9cm   17.-
verkauft / sold


Nr.B2174   8cm   17.-
verkauft / sold

Nr.B2195   12cm   13.-
verkauft / sold

Nr.B2217   11cm   18.-
verkauft / sold

Nr.B2218   10cm   17.-
verkauft / sold

Nr.B2172   9cm   12.-
verkauft / sold


Nr.B2157   11cm   15.-
verkauft / sold 

Nr.B2070   9cm   13.-
verkauft / sold

Nr.B2163   9cm   14.-
verkauft / sold

Nr.B2187   12cm   14.-
verkauft / sold


Nr.B2199   11cm   16.-
verkauft / sold

Nr.B2208   11cm   14.-
verkauft / sold

Nr.B2167   10cm   15.-
verkauft/sold

Nr.B2206   11cm   13.-
verkauft / sold


Nr.B2201   11cm   14.-
 verkauft / sold

Nr.B2149   9cm   18.-

verkauft / sold

Nr.B2202   11cm   16.-
verkauft / sold 

Nr.B2162   11cm   15.-
verkauft / sold


Nr.B2156   10cm   16.-
verkauft / sold

Nr.B2194   10cm   13.-
verkauft / sold

Nr.B2185   8cm   12.-
verkauft / sold

Nr.B2190   9cm   16.-
verkauft / sold


Nr.B2329   10cm   14.-

verkauft / sold

                                                                                                                                   Versandfertige Beistellschalen

     Startseite        Bonsaischalen    Rakuschalen    Schnaeppchenschalen     Kontakt