BONSAISCHALEN
versandfertig

SB339
36x30x6,5cm      49.-
verkauft / sold

SB338
34x27x6cm      43.-
verkauft / sold

SB1191
28x6cm      39.-
verkauft / sold

SB337
34x27x6cm      47.-
verkauft / sold

SB335
32x25x6,5cm      45.-
verkauft / sold

SB312
43x28x6cm      39.-
Reparaturstelle an
der Oberkante
verkauft / sold 


SB332
30x8cm              43.-
verkauft / sold

SB331
28x24x6,5cm    39.-
verkauft / sold

SB320
42x35x6cm       65.-
verkauft / sold


SB732
23x18x6cm    35.-
verkauft / sold

S25
21x6cm             29.-
Verzug
verkauft / sold

SB293
34x27x6,5cm      39.-
Verzug
verkauft / sold


SB294
25x20x6,5cm      39.-
Verzug
verkauft / sold

SB296
39x30x6,5cm      45.-
Glasurabrollung
verkauft / sold


SB302
32x26x7,5cm      45.-
kleine Ausbluehung am Innenboden
verkauft / sold

SB334
36x27x6,5cm      39.-
verkauft / sold

 

     Schnaeppchenschalen                                                                                

          Bonsaischalen      Beistellschalen      Rakuschalen      Kontakt 

 

                         

BEISTELLSCHALEN
versandfertigSB333    9cm      6.-
verkauft / sold
 


SB329                10.-
verkauft / soldSB329                10.-
verkauft / sold


SB328                10.-

verkauft / soldSB326                10.-
verkauft / sold

SB324                10.-
verkauft / sold

SB325                  10.-
verkauft / sold


SB322    7cm      5.-
verkauft / sold

SB323    8cm      4.-
verkauft / sold

SB321    8cm      5.-
verkauft / sold

SB317    ca.10cm   10.-
verkauft / sold

SB318    ca.5-10cm   10.-
verkauft / sold

SB319    ca.9cm   7.-
verkauft / sold


SB305   10cm   5.-
verkauft / sold

SB300   12cm   6.-
verkauft / sold


SB301   9cm   8.-
verkauft / sold

SB303   12cm   5.-
verkauft / sold

SB306   9cm   4.-
verkauft / sold


SB307   12cm   10.-
verkauft / sold


SB310   10cm   10.-
verkauft /sold

SB312   12cm   8.-
verkauft / sold

SB304   11cm   5.-
verkauft / sold

SB313    12cm     8.-
verkauft / sold


SB315    10cm     6.-
verkauft / sold

SB314    11cm     6.-
verkauft / sold


SB316    ca.10cm   10.-
verkauft / sold

SB327                10.-
verkauft / sold

     Schnaeppchenschalen

         Bonsaischalen         Beistellschalen        Rakuschalen      Kontakt 

                         

 

RAKUSCHALEN
versandfertig

SR19   11cm   10.-
verkauft / sold

SR20   10cm   10.-
verkauft / sold

SR21   10cm   8.-
verkauft / sold

SR22    9,5cm    10.-
verkauft / sold

     Schnaeppchenschalen                                                                                

     Bonsaischalen      Beistellschalen      Rakuschalen      Kontakt